ISO 22000 Standardının yeni versiyonu revize edilerek yayınlandı

ISO 22000 Standardının yeni versiyonu revize edilerek yayınlandı

ISO 22000 Standardının yeni versiyonu revize edilerek yayınlandı!!

Bursa Gıda Güvenliği Belgesi

Bursa iso 22000 gıda güvenliği belgesi ,gıda güveliği sertifikası

TSE, 2 Mayıs 2019 tarihinde, “ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri” standardının Türkçe versiyonunu yayınladı. Standart, ISO tarafından Haziran 2018’de yayınlanmıştı.TS EN ISO 22000 Standardının “kapsam” bölümünde aşağıdaki bilgiler veriliyor:

Bu doküman, gıda zincirinde doğrudan veya dolaylı olarak yer alan bir kuruluşun aşağıdakileri gerçekleştirmesine olanak sağlanması amacıyla teşkil edilecek Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) gerekliliklerini kapsar,

a) Ürün ve hizmetleri kullanım amaçlarına uygun ve güvenli bir şekilde sağlayan bir GGYS’nin planlanması, uygulanması, işletilmesi, sürdürülmesi ve güncellenmesi;

b) Geçerli yasal ve düzenleyici gıda güvenliği gerekliliklerine uygunluğun gösterilmesi;

c) Karşılıklı olarak kabul edilen müşteri gıda güvenliği gerekliliklerinin incelenerek değerlendirilmesi ve bunlara uygunluğun gösterilmesi;

d) Gıda güvenliği konularının, gıda zinciri içerisindeki ilgili taraflara etkili bir şekilde iletilmesi;

e) Kuruluşun, belirtilen gıda güvenliği politikasına uygun olmasının sağlanması;

f) İlgili taraflara uygunluğun gösterilmesi;

g) Kuruluş GGYS’sinin dış bir kuruluş tarafından belgelendirilmesi veya tescil edilmesi veya bu dokümana uygunluğunun bir öz değerlendirmesinin veya öz beyanının yapılması.

  • ISO 22000 : 2018 versiyonunda 2005 versiyonundan farklı olarak aşağıdaki değişiklikler yer almıştır.
  •  ISO 22000, birden fazla yönetim sistemini kullanan ve yönetim sistemlerini entegre etmek isteyen kuruluşlar için kolaylık sağlamak adına aynı sistemini içermektedir. Standart son versiyonunda riski anlamak için farklı bir yaklaşım sunmaktadır,
  • PUKO (PDCA) döngüsü: Standart Planla- Uygula- Kontrol Et- Önlem al döngüsünü farklı iki çevrimi birlikte çalıştırarak açıklamaktadır. Bir döngü HACCP prensiplerini ve diğer yönetim sistemlerini kapsamaktadır,
  •  Standart içinde yer alan Kritik Kontrol Noktası (KKN), Ön Gereksinim Programı (ÖGP) şeklindeki daha açık bir tanımlama ile sunulmaktadır.
  • Eski ISO 22000: 2015 standardının 3 yıllık geçiş süreci Haziran 2018 tarihinde başlamış ve Haziran 2021 tarihine kadar geçerlidir

ISO 22000 Kapsamı

Gıda güvenliği yönetim sistemi, gıda zincirindeki tüm gıda (yem dahil) işletmelerini kapsıyor. İşletmenin büyüklüğünden bağımsız olarak; gıda üreticileri, yem üreticileri, bitki ve hayvan yetiştiricileri, gıda hammaddesi üreticileri, perakendeciler, gıda depolama ve dağıtım kuruluşları, yemek servis işletmeleri, temizlik ve dezenfeksiyon servisleri, gıda paketleme malzemesi üreticileri, bu standardın kapsamındadır.

Detaylı Bilgiler için: https://www.iso.org/

Detaylı Bilgilendirme için şirketimiz uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

 

12 Eylül 2019
ISO 22000 Standardının yeni versiyonu revize edilerek yayınlandı için yorumlar kapalı
780 kez görüntülendi
Hızlı Arama