ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

iso 27001 Belgesi (BGYS) standardı, tüm kuruluş türlerini (örneğin,ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar.Bu standart, dokümante edilmiş bir BGYSyi kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsar.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı, tüm kuruluş türlerini (örneğin, ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar.

Bu standart, dokümante edilmiş bir BGYS’yi kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsar.

Bağımsız kuruluşların ya da tarafların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi için gereksinimleri belirtir. bursa 27001

BGYS, bilgi varlıklarını koruyan ve ilgili taraflara güven veren yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 27001 ne demekti? Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir çerçevedir.

Şirketiniz bilgi güvenliği açısından savunmasız ve saldırılara doğrudan hedef olacak şekilde olarak görülmese de; sınırları belli olmayan internet dünyasında bilişim süreçlerinizde meydana gelebilecek bir problem veya bir hata işlerinizi aksatabilir ve bu da pazarda rakiplerinize avantaj oluşturabilir.

ISO 27001 amacı nedir? Bir bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) için gereksinimler sağlayan standardlar içinde en iyi bilinen standarttır.

ISO 27001 Belgesi Yararları

  • İç denetimlerinizin bağımsız bir şekilde sağlandığını gösterir ve kurumsal yönetişim ve iş devamlılığı gereksinimlerini karşılar
  • Geçerli yasa ve düzenlemelere uygun davranıldığını bağımsız bir şekilde gösterir
  • Sözleşmeden doğan gereklilikleri karşılayarak ve müşterilerinize bilgilerinin güvenliğine gösterdiğiniz özeni göstererek bir rekabet avantajı sağlar
  • Bilgi güvenliği işlemleriniz, prosedürleriniz ve belgeleriniz biçimlendirilirken kurumsal risklerinizin gerektiği gibi tanımlandığını, değerlendirildiğini ve yönetildiğini bağımsız bir şekilde doğrular
  • Üst yönetiminizin bilgilerinin güvenliğine olan taahhüdünü kanıtlar Düzenli değerlendirme işlemi performansınızı sürekli izlemenize ve geliştirmenize yardımcı olur.bursa 27001

iso 27701 bursa

iso 27001 fiyat ı Nedir?

Firmaların proseslerine , çalışan sayılarına ve iştikal alanlarına göre bir analiz yapılarak danışmanlık ve belge fiyatı belirlenir.

Çok yakın bir zamanda tüm firmaların sahip olması gereken bir belge olma hüviyeti kazanacaktır.

Detaylı bilgi için Bursa Belgelendirme uzmanlarımız ile iletişime geçiniz.

14 Şubat 2019
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi için yorumlar kapalı
775 kez görüntülendi
Hızlı Arama